Περιγραφή

Διαστάσεις : Ο 3 Θέσιος έχει διάσταση 2.30×0.94 και 1.90×0.94 ο 2 Θέσιος