Περιγραφή

Ανώστρωμα Memoline
“Προσθέστε την αίσθηση Memory foam”

 

Με το ανώστρωμα Memoline βιώνετε την εμπειρία του Memory foam στο στρώμα σας.