Περιγραφή

Διαστάσεις : Ο 3 Θέσιος έχει διάσταση 2.20 και 1.70 ο 2 Θέσιος