Περιγραφή

Διαστάσεις : Ο 3 Θέσιος έχει διάσταση 2.30 και 2.00 ο 2 Θέσιος