Περιγραφή

Διαστάσεις : Ο 3 Θέσιος έχει διάσταση 2.40×0.90 και 1.70×0.90 ο 2 Θέσιος